Nemački

Posle engleskog, nemački je najtraženiji jezik među našim polaznicima. Nemački jezik pripada zapadnoj grani germanskog jezika i pre svega priča se u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Istočnoj Belgiji, Južnom Tirolu, Elsasu i Lotringu kao i u manjinskim delovima srednjoevropskih zemalja Nemački, kao maternji, koristi oko 105 miliona ljudi širom sveta, dok još preko 80 miliona ljudi na svim kontinentima govori nemački kao strani jezik. Kada se posmatra teritorija Evrope, nemački je maternji jezik za oko 95 miliona stanovnika Evrope i time je on drugi najviše korišćen maternji jezik u Evropi, posle ruskog, a ispred francuskog i engleskog. Stoga se smatra da najveći broj stanovnika Evropske Unije koristi nemački kao maternji jezik. To je, takođe, jedan od oficijelnih jezika Evropske Unije, i jedan od tri radna jezika Evropske komisije. Poznavanje nemačkog jezika može biti od izuzetne važnosti za studente i stručnjake iz različitih oblasti, kao I za ljude koji odlaze na rade I žive u inostranstvu.

Ukoliko ste zainteresovani za studiranje u Austriji, više informacija možete pronaći na veoma iscrpnom sajtu .

Kursevi za školski uzrast

- Za decu ovog uzrasta akcenat je na postizanju što tečnije komunikacije i pravilnije primene jezičkog znanja. Kurs prati školsko gradivo I konverzaciju na nemačkom kroz originalni udžbenik nemačkog govornog područja, koji je prilagođen datom nivou. Na ovom kursu deca su u mogućnosti ne samo da obrade i isprate školsko gradivo, već i da u velikoj meri unaprede svoje jezičko znanje i komunikaciju. Dinamika rada je 2 x 50 minuta nedeljno, 1 x 50 minuta nedeljno . Maksimalan broj djaka u grupi je 4. Mogućnost individualnih časova u dogovoru sa profesorom.

- Cena kursa je 2500 dinara mesečno. Popust ima 2.član porodice 20%, 3.član porodice 20% i drugi strani jezik 20%.

Kursevi za odrasle ( A1- C1)

- Kursevi se odvijaju dinamikom 2× 90 minuta nedeljno, ukupno 64 časa (4 meseca) da bi se savladao jedan nivo. Grupe su male od 4do 6 polaznika. Kurs obuhvata :

- Ulazno testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja

- Najsavremenije konverzacijske metode (audio i video sadržaje)

- Profesionalni stručni kadar

- Konsultacije sa profesorima

- Završni test na kraju svake faze

- Izdavanje sertifikata

- Cena kursa je 3500,00 RSD mesečno. Popust ima 2.član porodice 20%, 3.član porodice 20% i drugi strani jezik 20%.
- Kao dokaz o neophodnom stepenu poznavanja jezika, Odeljenje za vize ambasade u Beogradu priznaje diplome institucija koje poseduju Sertifikat prema standardima ALTE (Association of Language Testers in Europe) i imaju filijalu sa izaslanim saradnicima iz Nemačke.
- U Srbiji ove preduslove ispunjavaju sertifikati Gete instituta u Beogradu. Opširnije informacije možete naći stranici Gete instituta u Beogradu:

Gete Institut